Partners Santa Run Vlaardingen

Namens alle deelnemers en de organisatie van de Santa Run Vlaardingen, danken wij u hartelijk voor uw sponsoring en/of donatie in welke vorm dan ook.​

Sponsor worden?

AV Fortuna

AV Fortuna is opgericht op 1 juni 1948 door voetballers die ook buiten het seizoen actief wilden zijn. Al snel ontdekten ook veel vrouwen en meisjes onze atletiekvereniging. Door de jaren heen is de club een aantal keren verhuisd en werden er diverse mooie prestaties behaald. Anno nu is AV Fortuna een bloeiende vereniging (de grootste van Vlaardingen!) met ruim 850 leden.

Gemeente Vlaardingen

Sport en bewegen is een belangrijk onderdeel van onze dagelijkse routine. De gemeente Vlaardingen streeft er naar dat iedere Vlaardinger opgroeit en oud wordt met sport en bewegen als vanzelfsprekendheid. Een belangrijk speerpunt bij hun beleid is dat de sportaccommodaties bereikbaar, toegankelijk en duurzaam zijn. Daarnaast zet de gemeente zich in voor het beweegvriendelijk inrichten van de buitenruimte.

EPICinderunning

EPICinderunning is een gedreven evenementenbureau dat sport, business en goede doelen samen brengt. Passie en plezier in organiseren zijn hierbij de sleutelwoorden. We vormen een jong en enthousiast team dat zich voor 100% inzet om de deelnemers, toeschouwers, sponsoren en goede doelen te laten beleven wat een echt EPIC evenement is!

Stichting Bewegen heeft de Toekomst

Het doel van de stichting is het stimuleren van fitheid, happiness en saamhorigheid in en om steden, dorpen, wijken en platteland door (sportieve) projecten en evenementen te ondersteunen.

Vlaardingen in Beweging

Vlaardingen in Beweging is de beweegmakelaar van Vlaardingen. ViB verbindt Vlaardingers en sport- & beweegaanbieders om zo een bijdrage te leveren aan de opgave van de stad en werkt hierbij samen met haar stakeholders. Ook spelen zij in vraaggericht in op beweegbehoeften. ViB zal voor dit traject zorgen voor de promotie bij scholen.